Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mustafa Ruhi Efendi

Mustafa Ruhi Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Mustafa Ruhi Efendi Yazıcıya Gönder
1720'li yılların başında, Kilis'te doğdu. Kilis'teki Çelebizade ailesindendir. Kilis'te yetişen âlimlerin öncüsü sayılan Hacı Mustafa Efendi'den ders aldı. Türkçeyi, Arapçayı ve Farsçayı, bu dillerde şiir yazacak kadar iyi öğrendi. İcazetini aldıktan sonra Güllü Cami Medresesi'nde ders okutmaya başladı. Kilis'te çıkan siyasi karışıklıklar dolayısıyla Antep'e göç etti. Ancak daha sonra Kilis'e döndü. Bir dönem remil (fal) ilmiyle uğraştı. Şair olarak ünlendi. Hatta şairliği, birçok memleketten dost kazanmasına vesile oldu. 1790'ların sonunda öldü. Hayatı boyunca birçok eser kaleme aldı. Bugüne ulaşanlar beş tanedir: 'Rûhu'ş-Şurûh' 1760'ların sonunda basıldı. Bu eser, Feridüddin Attar'ın 'Pendname'sinin daha detaylı yazılmış ve yorumlanmış hâlidir. 'Dîvân', şiirlerini içermektedir. Diğer eserleri ise 'Ta'bîr-nâme', 'İnşâ' ve 'Kur'ân-ı Kerîm Havâssı'dır.