Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mantıkî Hacı Ömer Efendi

Mantıkî Hacı Ömer Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Mantıkî Hacı Ömer Efendi Yazıcıya Gönder
1758'de Kilis'te doğdu. Maraş'ta, Saçaklızade'nin öğrencilerinden Akatzade Abdullah Efendi'den eğitim aldı. Kilis'e dönünce Kesik Minare Medresesi'nde müderrisliğe başladı. Kilis'te mantık eğitimi XVIII. yüzyılda Mantıkî Hacı Ömer Efendi'nin müderrisliği döneminde başladı. Hacı Ömer Efendi'nin mantığa dair yazdığı eserler Kilis'te bu ilmin gelişmesini sağladı. Kilis medreselerinde kurulan Mantık Fakültesi, XIX. yüzyıla kadar ders vermeye devam etti. Mantık eğitimi alması ve bu alanda çalışması sebebiyle 'Mantıkî' lakabını aldı. 'Tasdîkat Haşiyesi', 'Tasavvurat Hâşiyesi' ve 'Kadı Mir Hâşiyesi' adlı eserleri kaleme aldı. Bu eserler matbu olmayıp yazma nüsha hâlindedir; sel felaketi sebebiyle harap olmuştur. Mantıkî Hacı Ömer Efendi; müderrisliği kendisinden sonra sırasıyla devralan Hocazade Abdurrahman Efendi, Hocazâde Abdullah Enverî Efendi, Hocazade Mehmed Tahir Efendi ile Hocazade İsmetullah Efendi'yle beraber Kilis Mantık Okulu'nun gelişmesine ve devam ettirilmesine katkı sağladı. Ömer Efendi 1821'de, altmış beş yaşında öldü.