Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hocazade Mehmed Tahir Efendi

Hocazade Mehmed Tahir Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Hocazade Mehmed Tahir Efendi Yazıcıya Gönder
1844'te doğdu. Hocazade Abdurrahman Efendi'nin iki oğlundan biridir. Eğitimini ağabeyi Abdullah Enverî Efendi'den gördü. İcazetini aldıktan sonra Servili Medrese'de ders vermeye başladı. 'Netâyiç Hâşiyesi', 'Muhtalitat Risâlesi' ve 'Kadı Mir Hâşiyesi' eserlerini yazdı. Bu eserlerin hepsi basıldı. 'Muhtalitat Risâlesi', mantıkta kıyas kavramını inceleyen önemli ve alanında tek eserdir. Arşiv belgelerinde Mehmed Tahir Efendi'nin 'Süllemü't Tüllab' üzerine yazmış olduğu bir şerhi de bulunmaktadır. Princeton Üniversitesi'nin kütüphanesinde ise Mehmed Efendi'nin 'İsagoci Hâşiyesi' adında bir eseri yer almaktadır. İsagoci'nin delalet bahsini inceleyen otuz iki sayfalık bu eser, 1870'te İstanbul'da basıldı. Mehmed Tahir Efendi, bunlardan başka, Kutbuddîn er-Râzî'nin 'er-Risâletu'ş-Şemsiyye' adlı eserinden faydalanarak, mantığın en zor konularından biri olan 'cihet' (modalite) konusuna dair açıklayıcı bir eser de kaleme aldı. Mehmed Tahir Efendi, 1889'da öldü.