Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Hocazade İsmetullah Efendi

Hocazade İsmetullah Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Hocazade İsmetullah Efendi Yazıcıya Gönder
1861'de Kilis'te doğdu. Hocazade Abdullah Enverî'nin oğludur. Kilis Rüştiyesi'ne gitti. Yüksek tahsilini babasının başında bulunduğu Kesik Minare Medresesi'nde tamamladı. İcazetini babasından aldı. Arapça ve Farsçayı iyi derecede öğrendi. Kesik Minare'de dört yıla yakın ders verdi. Babası Abdullah Enverî'nin 1859'da yazıp Padişah'a sunduğu 'Tasavvurât Hâşiyesi' adlı eserine verilen ömür boyu 150 maaş ödülüyle geçindi. Ancak babasının ölümüyle bu maaş kesilince, Halep Rüştiyesi'nde ders vermeye başladı. Orada yirmi altı yıl çalıştı. Mantık üzerine 'Hulasa-i İlm-i Mantık've 'Tevfiz el-Feraiz' adında iki eser kaleme aldı. İlk eseri 1909'da, Halep'te basıldı. Ancak ikinci eser maddi yetersizlikler yüzünden basılamadı. 'Hulasa-i İlm-i Mantık' adlı eserini Osmanlıca ve Arapça olarak otuz sayfa hâlinde hazırladı. Eserin önsözünde Halep Lisesi'nde yıllardır ders verdiğini ve bu eseri, hem mantık ilminin en lüzumlu kısımlarını öğrencilerine öğretmek hem de sınavlarda gereken bilgileri onlara vermek amacıyla yazdığını belirtti. Mantık İlminin Kilis'teki son temsilcisi olan İsmetullah Efendi, 1913'te,Halep'te öldü.