Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9148
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Muhammed Han Kayani

Muhammed Han Kayani


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Muhammed Han Kayani Yazıcıya Gönder
1935 yılında Pakistan'ın Ravalpindi şehrine bağlı Lilhal köyünde doğdu. İlk, orta ve liseyi Sukho'da Islamic High School'da, yüksek okulu Pencab Üniversitesinde okudu (1951). Pakistan Deniz Harb Okulu'nda 4 yıl okuduktan sonra elektronik ve telekominikasyon sahasında yüksek tahsil için İngiltere'ye gitti (1960). Tahsil sonrası G.E.C. ve Markoni gibi ünlü elektronik kuruluşlarında test mühendisi olarak çalıştı. İngiltere'deki öğrencilik yıllarında İslâmî faaliyetlerde önemli rol aldı. U.K. Islamic Mission'u kurdu, London Islamic Circle'ın 1962-64 yıları dönem başkanlığını yaptı. 1964-66 yıllarında, İngiltere ve İrlanda'daki kolej ve üniversitelerde bulunan müslüman talebe cemiyetleri federasyonu FOSIS'in başkanı oldu. Aynı zamanda Risaletü'l-Ahbar adlı aylık derginin kuruculuğunu ve editörlüğünü yaptı. 1975'te Londra'da Ummah Cemiyeti'ni kurdu ve bu cemiyet adına The Ummah dergisini çıkarmaya başladı. İngilizce yayınlanan diğer İslâmî dergilerde makale ve şiirleri yayınlandı. 1976 sonunda Türkiye'ye Türk Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (TESTAŞ)'a yabancı uzman olarak geldi ve buraya yerleşti. Ankara'dan sonra İstanbul'a gelerek 1980'e kadar The Ummah dergisini çıkarmaya devam etti. Bu arada, çeşitli özel kuruluşlarda müdürlük ve müşavirlik yaptı. IRCICA - Yıldız Sarayı'nda araştırmacı olarak çalıştı. Mevdûdî'nin 7 ciltlik Tefhimü'l-Kur'ân çevirisinde tercüme kurulu başkanlığı yapan Kayani, yayınlarımız arasında çıkmakta olan 6 ciltlik Sîret Ansiklopedisi 'nin danışma kurulu üyesidir. Bir ara Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde köşe yazıları yazmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır. Urduca, İngilizce, Farsça ve Türkçe biliyor. 21 Ekim 2015 tarihinde vefat etti. Eserleri: The Epic of Man in The Light of Qur'an, Islamic Perspective of History, Israelites and Muslims –A Comparative History, Kur'ân Işığında İnsanoğlunun Serüveni, Namaz Nedir?, Bir Özgürlük Hikâyesi, İran… İran, Şer İttifakı, İslâm Âleminde Şaşkınlıklar, Felsefe, Siyaset ve Şiir Dünyasıyla İkbal, Çağa İz Bırakan Önderler: Muhammed İkbal, Tarihe Düşülen Notlar. Çevirileri: Tefhimü’l-Kur’ân (Mevdudi, bir heyetle beraber), İslâm'ın Temelleri (Mevdudi), İslâm (Mevdudi), Cuma Konuşmaları (Mevdudi), Semavî Dinlerde İnanç ve Ameller (Mazharuddin Sıddıki), Tercümanü’l-Kur’ân (Mevdudi), Karanlıktan Kaçış (Mahmud Hakimi), Religious Struggle in Turkey (Sadık Albayrak), Complaint and Answer by Allama Muhammad.