Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Alaettin Keykubat I

Alaettin Keykubat I


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Alaettin Keykubat I Yazıcıya Gönder
Anadolu Selçuklu sultanı (? 1192-Kayseri ¡1237). Gıyasettin Keyhüsrev l'in oğlu olan Alaettin Keykubat I, babasından sonra tahta çıkan ağabeyi Keykavus l'e ayaklandıysa da, yenildi ve Malatya'daki Minşar kalesine hapsedildi (1213). Keykavus I ölünce (1219) tahta çıkıp, Eyyubilerle dostluk kurdu; Moğol tehlikesine karşı birçok kentin (Kayseri, Konya, Sivas, vb.) surlarını yaptırdı ya da sağlamlaştırdı; Moğollarla savaşan halife Nasırettinillah'ın buyruğuna asker verdi. Alaiye'yi alıp (1221), Moğol akınları nedeniyle eşkıyanın kol gezdiği ticaret yollarında güvenliği sağladı; Suğdat ve çevresindeki kaleleri, bütün İçel kalelerini, Maraş yöresini (1225) ele geçirip, Artukluları yeniden Selçuklulara bağladı (1227). Melik Adil'in kızıyla evlendi. Doğu Anadolu'da, yukarı Fırat kesiminde yayılma siyasetini sürdürmekle birlikte, Eyyubilerle dost kalmaya dikkat edip, Trabzon Rum İmparatoru Andronikos'a yeniden boyun eğdirdi. |Harizmşahlarla yürütülen dostluk siya¬seti Celalettin'in Ahlat'a ve müslüman ülkelerine yaptığı saldırı yüzünden bozulunca (1229), Celalettin'i Yassı Çimen'de yenip (1231), Erzurum'u aldı. Eyyubilerle savaşa girişip, ardarda başarılar kazanarak, Eyyubileri Doğu Anadolu'dan bütünüyle atmak için hazırlıklara giriş- tiyse de, harekete geçeceği sırada zehirlenerek (bir söylentiye göre oğlu Gıyasettin Keyhüsrev tarafından) öldü. Adil, düşmanlarına karşı amansız, sanatsever, bilim adamlarına değer veren bir sultan olan Alaettin Keykubat I döneminde, Selçuklu ordusu en parlak günlerini yaşamış, donanmalar yapılmış, tersaneler kurulmuştur.