Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Remzi Akyürek

Ahmet Remzi Akyürek


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Remzi Akyürek Yazıcıya Gönder
Türk mevlevi şairi ve yazarı (Kayseri 1872-İstanbul 1944). Kayseri mevlevihanesi şeyhi Ataullah Efendi'nin oğlu olan Ahmet Remzi Akyürek, öğrenimini Kayseri'de yapıp, rüştiyeyi bitirdikten sonra babasından ve eniştesi Göncüzâde'den İslâm bilimleri alanında ders gördü. Müridzâde'den icazet alarak İstanbul'a gelip (1892) bir yıl kadar Divan-ı Muhasebat kaleminde çalıştı. Kayseri'ye dönüp, idadide ahlâk ve ulûm-ı diniye dersleri verirken, mevlevihanede de, medrese öğrencilerine Farsça, mesnevi ve tasavvufun ana yapıtları sayılan İran klasiklerini okuttu. Kastamonu, Halep (1913) mevlevihanelerinde şeyhlik yapıp, Üsküdar mevlevihanesi şeyhliğine getirildi. Tekke ve zaviyelerin kapatılması üstüne (1925), Üsküdar Selimağa kütüphanesi başmemurluğuna atandı. Ahmet Remzi Akyürek, daha çok tasavvufla ilgili yapıtlarıyla tanınmış, şiirlerinde de tasavvuf temalarını işlemiş, divan geleneğine bağlı şiirlerinin bir bölümü yayınlanmıştır. Başlıca yapıtları: Bergüzar (şiirler, 1911). Münâcât-ı Hazreti Mevtana (Mesnevi'deki münacatları kapsar, 1917), Mevzun Kavaid-i Farisi, Tuhfe-i Remzi (Farsça öğretmek amacıyla yazılmış manzum sözlük).