Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Cevdet Bey

Ahmet Cevdet Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Cevdet Bey Yazıcıya Gönder
Türk gazetecisi ve yazarı İstanbul da 1862 yılında doğdu. Tütün tüccarlarından Hacı Ahmet Efendi'nin oğlu olan Ahmet Cevdet Bey, Kaptanpaşa rüştiyesini bitirdi; özel dersler alarak Arapça ve Fransızca öğrendi. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalışırken Hukuk Mektebi'nde öğrenimini tamamlayıp, Takvim-i Vekâyi, Sabah, Tarık, Saadet gazetelerinde çalıştı. İkdam gazetesini kurup (5 Temmuz 1894), "İkdam Kütüphanesi" adı altında eski Türk edebiyatı ürünlerinin birçoğunu yayınladı. Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki'ye karşı çıkıp, Avrupa'ya kaçmak zorunda kaldı (1909). Nice'de ve İsviçre'de bulunduğu sıralar yazarlığı sürdürdü; gazetesine sürekli yazı gönderdi. Birinci Matbuat Kongresi için geldiği Ankara'da, ilk oturumda kalp krizi geçirdi ve ertesi ,gün öldü. Ahmet Cevdet, gazeteciliğinden çok "İkdam Kütüphanesi" yayınları (Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin ilk altı cildi bu yayınlar arasındadır) ve dil tutumuyla edebiyatımızda önemli bir yer tutar. Ayrıca İkdam, onun yönetiminde, Türkçe'nin anlaşmasını savunananların merkezi haline gelmiştir. Yazılarını yalın bir dille yazdığı için halk tarafından çok tutulan Ahmet Cevdet, siyasal bir baskı söz konusu olduğunda, yazılarında tarımdan, hayvancılıktan söz ederek gazete fıkracılığında bu yolun öncüsü olmuş, fıkraları kitap halinde basılmamıştır. Ankara da 1935 yılında öldü.