Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Bican

Ahmet Bican


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Bican Yazıcıya Gönder
Türk mutasavvıfı ve yazarı (XV. yy.). Yazıcıoğlu Mehmet Efendi'nin kardeşi olan Ahmet Bican, kardeşiyle birlikte bayramiyle tarikatına girip, kendini ibadete verdi ve çileye çekilince çok güçsüz, zayıf düştü (Bican sanı buradan gelmektedir). Başlıca yapıtları: Envar ül-Âşıkirı, Ravzattül-Ervah (Kısas-ı Enbiya niteliğinde), Acaib,ül-Mahlukat (Kazvini'nin aynı adı taşıyan yapıtının bir özeti; evren bilimden söz edilir), Dürr-i Meknun (canlı ve cansız varlıkların özelliklerinden söz edilir), Şemsiyye (babası Salih Efendi'nin on iki aydan söz eden yapıtının düz yazıya çevirisi, 1466).