Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9141
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet I

Ahmet I


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Ahmet I Yazıcıya Gönder
Türk padişahı (Manisa 1590-İstanbul 1617). Mehmet III ile Handan Sultan'ın oğlu olan Ahmet 1,22 Ocakl 603'te tahta çıktığında, alışılagelmiş biçimde kardeşini öldürtmeyip, hanedanın en yaşlı erkeğinin tahta geçmesini kurallaştırdı. Büyükbabası ve babasının padişahlıkları sırasında siyasete fazlasıyla karışan büyük annesi Safiye Sultan'ı İstanbul'dan uzaklaştırdı. Safevilerle sürmekte olan savaşı yönetmesi için Sinan Paşa'yı doğu cephesine gönderip, Sadrazam Yavuz Ali Paşa'nın şehit olması üstüne Lala Mehmet Paşa'yı sadrazamlığa atadı. Celali ayaklanmalarını bastırarak doğuya ilerleyen Sinan Paşa'nın ordusu Van'da kışladığı sırada, Şah Abbas l'in ordularının baskınına uğrayınca, Sinan Paşa Erzurum'a kaçtı ve bir süre sonra ordu dağıldı. Batı cephesindeyse, Lala Mehmet Paşa, Vaç (VVaitzen) kalesini alıp, Estergon ve Peşte kuşatmalarını kaldırarak başkente döndü (Osmanlıların çok önem verdikleri Estergon kalesi, ikinci bir seferle 1605'te ele geçirildi). Avusturya cephesindeki barış, Lala Mehmet Paşa'dan sonra sadrazam olan Kuyucu Murat Paşa tarafından gerçekleştirildi (Zitvatorok Antlaşması, 1606). Bu antlaşma daha sonra Viyana'da değiştirildi ve yirmi yıl süreyle uzatıldı (1616). Ahmet I döneminin en önemli iç olayı Celali ayaklanmalarının bastırılmasıdır. Sadrazam Murat Paşa ve Kanije kahramanı Tiryaki Haşan Paşa'nın bunda büyük payları vardır. Sadrazamın yenilgiye uğrattığı Celalilerden Canbulatoğlu Ali Paşa, Ahmtet l'e sığınmış, padi¬şah tarafından bağışlanmış, ama daha sonra Belgrad'da öldürülmüştür; yine Celali paşalarından Kalenderoğlu'ysa, İran'a kaçmış, bunun üstüne açılan İran seferini yöneten Nasuh Paşa, İranlılarla, Osmanlılara yılda 200 yük ipek vermek kaydıyla bir barış antlaşması imzalamıştır (ancak İranlılar bu koşulu yerine getirmediklerinden, yeniden savaş açılmıştır). Ahmet I, donanmayı güçlendirmek için kendi parasıyla 10 kadırga yaptırmış, Kaptanıderya Halil Paşa bu donanmayla, Akdeniz'deki güvenliği sağlamak için Malta ve Floransa korsanları karşısında başarılı deniz savaşları vermiştir. Mimar Mehmet Ağa'ya İstanbul'daki ünlü Sultanahmet camisini ve külliyesini yaptıran Ahmet I, Ahmet Han ve Bahti takma adlarıyla şiirler yazmıştır. Divan'ı vardır.