Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Aczi Mustafa Ağa

Aczi Mustafa Ağa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Aczi Mustafa Ağa Yazıcıya Gönder
Türk şairi (Edremit 1805 - ay.y. 1866). Müritzade Mehmet Ağa'nın oğlu olan Aczi Mustafa Ağa, babası Edremit voyvodasıyken zulmünden dolayı padişaha şikâyet edilerek, gelen ferman gereğince Kütahya'da boğdurulunca, babasının yerine geçerek bir süre vovodalık yaptı. Ama çok geçmeden gerek babasının başına gelenler, gerek yaradılışı nedeniyle kendini şiir ve ibadete verip, kadiri tarikatına girerek, bir süre inzivaya çekildi. Şiirlerinde Aczi mahlasını kullanan Mustafa Ağa, hiç öğrenim görmemiştir ve okuma yazma bilmediği sanılmaktadır. Tasavvufla ilgili şiirler söylemiş, Divanı 1873'te Ahmet Ata Bey (Tayyarzade) tarafından bastırılmıştır (Divan'ın sonunda, Niyazi-i Mısri'nin bir gazeli¬ne yazdığı şerh de yer almaktadır).