Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abuk Ahmet Paşa

Abuk Ahmet Paşa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Tarihî kişilikler

Abuk Ahmet Paşa Yazıcıya Gönder
Türk komutanı ve devlet adamı (Sivas 1859-İstanbul 1923). Belgrad'da askerî ataşelik, Balkan savaşında Doğu ordusunda kolordu komutanlığı (1912) yapan Abuk Ahmet Paşa, söylentilere göre Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesinde (1913) rol oynadı. İttihat ve Terakki yandaşı olmasına karşın, eylemleri ittihatçılara ters düştüğünden, Enver Paşa Harbiye nazırlığına getirilince emekliye ayrıldı (1914). Mondros Mütarekesi'nden sonra Harbiye ve Nafıa nazırlığı yaptı.