Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdürrezzak

Abdürrezzak


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Abdürrezzak Yazıcıya Gönder
Türk din adamı ve yazarı.Eyüp Sultan Camisi müezzinbaşılarından Adbülgani Efendi'nin oğlu olan Abdürrezzak, öğrenimini tamamladıktan sonra, aynı caminin müezzinbaşısı ve cuma vaizi oldu. Edebiyat tarihi açısından önemli sayılan biyografik eserler verdi. Din ulularını konu alan menakıbnameleri, gerçeküstü olayları yansıtmalarına karşın, içerdikleri bilgiler bakımından, dönemle ilgili kaynak yapıtlar arasındadır. Başlıca eserleri: Şerh üs-Sudur fi Ma'ritet ül-Kubûr (Eyüp türbesi yakınlarında gömülü 32 kişinin biyografisi), Tuhtet üz-Züvvar(Eyüp'te gömülü 7 şeyhin biyografisi), Hediyyet üs-Sadıkâ ti Menakıb-ı Emir Buhâri, Tuhtet Cıl-Ahbâb ti Menâkıb-ı Şeyh Vetâ, Tuhtet ül-İhvân ti Menâkıb-ı Akşemseddin, Tuhtet üs-Sürur fi Menâkıb-ı Ebussuud. 1756 yılında öldü.