Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdülmecit Sıvasi

Abdülmecit Sıvasi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: İslam âlimleri

Abdülmecit Sıvasi Yazıcıya Gönder
Türk din adamı ve şairi (Zile 1563'e doğru- İstanbul 1639). Halvetiyenin şemsiye kolunun kurucusu amcası Şemsettin Sıvasi'nin halifesi olan Abdülmecit Sıvasi, Mehmet lll'ün çağrısıyla İstanbul'a gelerek hocalık yaptı; tarikatını yaymak için camilerde vaazlar verdi. Şeyhi mahlasıyla şiirler yazdı. Tarikat düşmanı Kadızade'nin rakibi oldu (ikisi arasındaki tartışmaları Kâtip Çelebi, Mizan ül-Hak ad\\ yapıtında anlatmıştır). Din, tasavvuf ve ahlâka ilişkin kitaplar, şiirler (ilahiler), özellikle de Farsça dilbilgisi kitapları yazdı. Başlıca yapıtları: Şerh-i Mesnevi (I. cildin bir bölü¬mü), Şerh-i Alâ , Kaside-i Mimiyye li Mevlana Celaleddin-i Rumî, Şerh-i Ceziret ül-Mesnevi, Divan-ı İlahiyat, Meyadin ül-Fürsan.