Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Şeyh Abdülbaki Nasır Dede

Şeyh Abdülbaki Nasır Dede


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Müzisyenler

Şeyh Abdülbaki Nasır Dede Yazıcıya Gönder
Türk müzik bilgini ve bestecisi (İstanbul 1765-ay.y. 1821). Yenikapı mevlevihanesi şeyhi Ebubekir Dede'nin oğlu olan Şeyh Abdülbaki Nasır Dede, ağabeyinin ölümünden sonra dergâhın şeyhliğine geçti (1804). Selim lll'ün buyruğuyla bir çeşit ebced notası geliştirip, bu nota yazısını açıklayan Tahririye adlı bir de kitap yazdı. "Şirin" adlı usulü ve yedi bileşik makam buldu. Bestelerinden yalnızca Acembuselik Mevlevi Ayini günümüze kaldı. Başlıca yapıtları: Divan (basılmadı), Defter-i Der- vişân (Yenikapı dervişlerini konu alır). Terceme-i Eflâki (Menakıb ül-Ari fin çevirisi). Tahririye; Tedkik-u Tahkik (müzik bilgilerini kapsar).