Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdülbaki Arif Efendi

Abdülbaki Arif Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Türk büyükleri

Abdülbaki Arif Efendi Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı, şairi, hattatı ve müzikçisi (İstanbul 1663-ay.y. 1713). Mahzen kâtibi Mehmet Efen- di'nin oğlu olan Abdülbaki Arif Efendi, medrese öğrenimi gördü. Müderrislikte, Selanik, Bursa, Mısır ve İstanbul kadılıklarında, Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu. Selanik kadısıyken bir şikâyet üstüne sürgüne gönderildi (1683); sonra padişah ta-rafından bağışlanarak Bursa kadılığı verildi (1687). Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazan Abdülbaki Arif Efendi, aynı zamanda talik yazıda usta bir hattattı ve mevlevi musikisiyle uğraşırdı. Başlıca yapıtları: Divan (Türkçe), Miraçnâme (manzum).