Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Mektubizade Abdülaziz

Mektubizade Abdülaziz


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Mektubizade Abdülaziz Yazıcıya Gönder
Türk yazarı (İstanbul ?-? 1862). Şeyhülislamlık mektupçularından Mustafa İzzet Efendi'nin oğlu olan Mektubizade Abdülaziz, medrese öğreniminden sonra müderrisliklerde ve naipliklerde bulundu. Evkaf müfettişi olduğu yıl öldü. Tasavvufla da ilgisi olan Mektubizade Abdülaziz, biyografi yazarı olarak edebiyat tarihine geçmiştir. Sultan Osman'dan Murat lll'e kadar bilgin ve şeyhlerin biyografilerini kapsayan Terâcim-i Ahvâl'\, kaynak yapıtlardan sayılmaktadır.