Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9139
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa

Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Türk büyükleri

Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa Yazıcıya Gönder
Türk devlet adamı (Kırım 1765-Yerköy 1813). Kırım kazaskeri Seyit Feyzullah Bey'in oğlu olan Kırımlı Abdullah Ramiz Paşa, Medrese öğreniminden sonra, Mısır'da ordu kadılığı yaptı. İstanbul'a dönünce Humbarahane'yi ve Hendesehane'yi düzenledi. Şumnu'da görevli bulunduğu sırada Selim III'ün tahttan indirildiğini, kendisinin de Kavala'ya sürülmesine karar verildiğini öğrenince Rusçuk'a kaçtı ve Alemdar Mustafa Paşa tarafından Silistre valiliğine atandı. Alemdar ile İstanbul'a gelip, Rumeli valiliğine getirildi (28 Temmuz 1808). Kaptanpaşalığa getirilince (1808), "Senedi İttifak") imzaladı. Alemdar'a karşı ayaklanan (16 Kasım 1808) yeniçerileri donanma aracılığıyla topa tutup, Marmara'ya açılmak zorunda kaldı (24 Kasım) ve Trakya'da karaya çıkarak Subaşı köyünde (Çatalca) Selim Giray'ın çiftliğine saklandı. Bir süre sonra Alemdar'ın adamı Ahmet Efendi'nin yanına, Rusçuk'a kaçıp, öldürüleceğini haber alınca, Tuna boylarında Ruslara sığındı (29 Mart 1809). Suçu bağışlanarak, adamlarıyla birlikte Yerköyü'ne geldiyse de, pusuya düşürüldü ve öldürüldü.