Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9136
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Sarhoş Abdi

Sarhoş Abdi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Sarhoş Abdi Yazıcıya Gönder
Türk divan şairi (öl. 1621). Divân-ı Hümayun kâtipliği, nişancılık (1594), defter eminliği (1601) yaptı. Sadrazam Sinan Paşa'nın Avusturya seferine katıldı. Zafernâme-i Kal'a-i Üstüvar (Yanıkkale Fetihnamesi) adlı mesnevisinde Yanıkkale'nin fethini (1593-1594), padişaha sunduğu Arzuhal 'de de dönemin yolsuzluklarını anlattı.