Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Cevat Emre

Ahmet Cevat Emre


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Cevat Emre Yazıcıya Gönder
1877 yılında Girit'te doğdu. Harbiye Mektebinde okurken Fizan'a sürüldü (1895). Orada Hâtıra gazetesini çıkardı (1897). Sonra Fransa'ya kaçtı ve 1908'e kadar Avrupa'da kaldı. Meşrutiyetin ilânıyla yurda dönerek gazetecilik yaptı. Şurâ-yı Ümmet ve Siper-i Saika gazetelerinde yazdı. Darulfünûnda Türk dili ve edebiyatı dersi verdi. Cumhuriyetin ilânından sonra Alfabe Komisyonunda çalıştı (1928). Türk Dil Kurumunun faaliyetlerine katıldı. Çanakkale milletvekili seçildi. Çelişkili bir fikrî hayatı olan Ahmet Cevat 1928-1932 yılları arasında Muhit dergisini çıkarmıştı. 1961 yılında öldü.

Eserleri: Lisan-ı Osmanî-Sarf ve Nahiv (1912), Muhtasar Türkçe Gramer (1928), Türkçenin Hint-Avrupa Dilleriyle Mukayesesi (1933), Türkçe'de Kelime Teşkili Hakkında Bir Anket (1933), Türkçe'nin Etimolojisi İçin Metod Araştırmaları (1934), XVI. Asır Betikleri (1942), Türkçe'nin Yapılışı (1942), Mukayeseli Türk Gramerine Hazırlık İrdemleri (1943), Türk Dilbilgisi (1945), Türk Lehçelerinin Mukayeseli Grameri (1949), Atatürk'ün İnkılâp Hedefi ve Tarih Tezi (1956), İki Neslin Tarihi (Hatıra, 1960).