Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Gevherî

Gevherî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Gevherî Yazıcıya Gönder
(XVII-XVIII. yüzyıl): Saz şairi. Doğduğu yeri ve tarihi bilemiyoruz. Kırım Hanı Selim Giray'ın 1689'da İstanbul'a gelişiyle ilgili söylediği bir şiiri ile, yine bir şiirinde "Sene bin yüz elli yazıldı" (H. 1150/M. 1737) demesi uzun süre yaşadığını gösteriyor. Mehmed Bahri Paşa'nın divan kâtipliğini yaptı. Anadolu, Suriye ve Arabistan'ı dolaştı.

Hem saz şairleri, hem de klasik edebiyat çevrelerinde anılan Gevherî hece ile koşma, türkü ve mâni; aruz ile de divan ve müstezadlar yazdı. Ferdî duyguları işlemiştir. Kendisinden sonra gelen şairler üzerinde etkili olmuş, şiirlerine nazîreler söylenmiştir. Gevherî musikiyle de ilgilenmiş, besteler yapmıştır. Kendi adıyla anılan makam vardır.

Divançe'sini S. Nüzhet Ergun yayınladı: Gevheri, Halk Şairleri Üçüncü Kitap (1928), M. Halit Bayrı: Gevheri Hayatı ve Eserleri (1958), Prof Dr. Şükrü Elçin: Gevheri Divanı (1984).

Burhan Kaçar'ın doktora çalışması: Gevherî Divanı, Metin Tahlili (1995).