Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Bican Ercilasun

Ahmet Bican Ercilasun


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Bican Ercilasun Yazıcıya Gönder
(1943- ): Yazar, ilim adamı. İzmir'de doğdu. ilk ve orta öğrenimini İzmir'de yaptı. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1967). Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine Türk Dili asistanı olarak girdi. 'Kars İli Ağızları-Ses Bilgisi' adlı teziyle doktor unvanını aldı (1971). 1971'de Hacettepe Üniversitesine, 1983'te Gazi Üniversitesine geçti. 1979'da doçentliğe, 1986' da profesörlüğe yükseldi. Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu müdürlüğü (1986-1991), Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü başkanlığı, Türk Dil Kurumu başkanlığı (1994-2000) yaptı. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsünün genel sekreterliğini yürüttü. Kırgızistan Manas Üniversitesinde ders verdi. Aydınlık Türkiye Partisi Genel Başkanı seçildi (2002).

Ahmet Bican Ercilasun'un, Türk dili, edebiyatı, Türk lehçe ve şiveleri konusunda eserleri vardır.

Eserleri: Arpaçay Köylerinden Derlemeler (1976), Bugünkü Türk Alfabeleri (1977; Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri adıyla, 1989), Kars İli Ağızları-Ses Bilgisi (1983), Kutadgu Bilig Grameri-Fiil (1984), Dilde Birlik (1984), Uygur Halk Masalları (Şekür Turan ile, 1989), Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri (Ortak, 1989), Moğolistan ve Çin Günlüğü (1991), Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ortak, 1. cilt: Kılavuz Kitap, 1991; 2. cilt: Dizin, 1992), Türk Dünyası Üzerine İncelemeler (1993), Türk Dili (Dört kitap, Prof. Dr. Leylâ Karahan ile, 1994-1996), Gülnar (Roman, 1998).

Ahmet Bican Ercilasun kitapları