Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmet Atillâ Şentürk

Ahmet Atillâ Şentürk


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmet Atillâ Şentürk Yazıcıya Gönder
24 Eylül 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 50. Yıl Yeşilköy Lisesini, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1980). 1983'te mezun olduğu fakülteye araştırma görevlisi olarak girdi. 1987'de "Başlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler" konulu teziyle doktorasını verdi. 1991-1993 yıllarında ABD, Ohio State Üniversitesi Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümünde "Edebî Metinler Işığında Osmanlı İmparatorluğu'nda Gündelik Hayat" konulu çalışmaya katıldı. 1993'te doçentliğe, 2000'de profesörlüğe yükseldi.

Eski Türk Edebiyatı sahasındaki çalışmalarıyla tanınan Ahmet Atillâ Şentürk, Osmanlı Araştırmaları dergisinin de editörlüğünü yürüttü.

Eserleri: Tahirü'l-Mevlevî, Hayatı ve Eserleri (1991), Tahirü'l-Mevlevî-Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri (1991), Ahmed Paşa'nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler (1994), Rakîb'e Dair (1995), Necâtî Beğ'in Sultan Beyazıd Medhiyesi ve Birkaç Gazali Hakkında Notlar (1995), Sûfî yahut Zâhid Hakkında (1996), Yahya Beğ'in Şehzade Mustafa Mersiyesi Işığında Osmanlı Edebiyatında Gerçekçilik (1998).

Ahmet Atillâ Şentürk kitapları