Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fitnat Hanim

Fitnat Hanim


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Fitnat Hanim Yazıcıya Gönder
(? - 1780): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Zübeyde'dir. Şeyhülislâm Ebû İshakzâde Mehmed Esad Efendi'nin kızıdır. Küçük yaştan itibaren edebiyatla uğraştı. Rumeli kazaskerlerinden Mehmed Efendi ile evlendi. İstanbul'da öldü.

Fıtnat Hanım'ın Türkçeyi ustalıkla kullandığı görülür. Zaman zaman halk Türkçesinden de fayladalanmıştır. Akıcı bir üslûbu vardır. Divan Edebiyatı geleneğine bağlı söylediği için, kadınca söyleyişten ziyade erkekçe söyleyişe yer vermiştir. Fıtnat Hanım daha çok Koca Râgıb Paşa ve Haşmet ile aralarında geçen lâtifelerle anılır. Divan'ı yayınlanmıştır. (İstanbul 1848; Mısır 1869).