Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Firdevsî-İ Rumî

Firdevsî-İ Rumî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Firdevsî-İ Rumî Yazıcıya Gönder
(1453 - ?): Yazar. Aydıncık(Edincik)'ta doğdu. Bursa, Manisa ve civarlarında yaşadı. Tahsilini Bursa'da gördü. Devrin ünlü Divan şairi Melihî'den aruz dersleri aldı. Bir süre İstanbul'da kaldı. Ölüm yeri ve tarihi hususunda bilgi bulunmuyor.

"Uzun" lakabıyla anılan Firdevsî, şiirlerinden çok nesirleriyle tanınır. 40'tan fazla eser yazdığı söylenir. Ancak hepsi zamanımıza ulaşmamıştır.

Eserleri: Süleymannâme-i Kebîr (Hz. Süleyman'dan bahsetmekle beraber, felsefe, ahlâk, tarih gibi değişik konuları anlatır. Eserin önemli bir yönü Alp Er Tunga'dan bahsetmesi ve Türklüğün tarihi ile övünmesidir. Dili sadedir. Eser üzerinde M. Atâ Çatıkkaş (1979), Asuman Akay (1990) ve Gülnaz Genç (1995) doktora tezi hazırladılar.), Kıssanâme-i Süleyman Aleyhisselâm, Pendnâme-i Eflâtun, Davetnâme, Firasetnâme, Münazara-ı Seyf ü Kalem, Hayat u Memât, Silahşornâme, Şatrançnâme-i Kebîr (Manzum-mensur), Tuhfetü'l-Hâdî (Hakayıknâme) (Abdullah-ı İlâhî'nin menkabelerini anlatır.)

Firdevsî-İ Rumî kitapları