Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fikret Türkmen

Fikret Türkmen


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Fikret Türkmen Yazıcıya Gönder
(3 Aralık 1945- ): Yazar, araştırmacı. Yozgat-Boğazlıyan'a bağlı Abdilli köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Boğazlıyan'da, liseyi ise Bursa Işıklar Askerî Lisesinde okudu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1967). "Aşık Garip Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme" teziyle doktor (1972), "Tahir ile Zühre Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme" teziyle doçent (1980) oldu. 1986'da profesörlüğe yükseldi. İzmir Dokuz Eylül ve Ege üniversitelerinde ders verdi. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünü ve Türk Dil Kurumu Yürütme Kurulu üyeliğini yürüttü.

Halk Edebiyatı üzerine çalışmalarıyla tanınır.

Eserleri: Aşık Garip Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma (1974; ilâveli 2. bs., Aşık Garip Hikâyesi, 1995), Tahir ile Zühre Hikâyesi (1983; ilâveli 2. bs., 1998), Letâif-i Nasreddin Hoca (Burhaniye Tercümesi)-İnceleme, Şerh (1989; ilâveli 2. bs., 1998), Türk Halk Edebiyatının Ermeni Kültürüne Tesiri (1992), Sahada Folklor Derleme Teknikleri (1992), Türkmen Şiir Antolojisi (Gurbandurdı Geldiyev'le, 1995), Halkbilimi Yöntemi (K. Krohn-J. Krohn'dan, Günsel İçöz ile, 1995), Manas Destanı Üzerine İncelemeler (Çeviriler I, 1995), Manas Destanı (Alimcan İnayet ile, 1995), Türkmen Şiir Antolojisi (1995), Letâif-i Nasreddin Hoca Latifielerinin Şerhi-Burhaniye Tercümesi (1999).