Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Figanî

Figanî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Figanî Yazıcıya Gönder
(? - 1532): Divan şairi. Trabzon'da doğdu. Asıl adı Ramazan Çelebi'dir. İsfahan'a giderek Kazvinli Şah Mehmed'den tıp dersleri aldı. Sonra İstanbul'a geldi; ilim ve edebiyat çevresine girdi. Genç yaşta İstanbul'da kâtiplik yaptı. Serseri bir hayat yaşıyordu. Bu yüzden Sadrazam İbrahim Paşa'nın Sultanahmet'teki sarayı karşısına, Budin'den getirtip diktirdiği heykel için Farsça söylediği:

Dü İbrahim âmed be-dâr-ı cihân

Yekî büt-şiken şüd yekî büt-nişân

(Dünya evine iki İbrahim geldi: Biri put kırdı, biri de put dikti.)

beyti yüzünden sadrazamın emriyle İstanbul'da asıldı.

Nazım tekniği kuvvetli, üslûbu sağlamdır. Kaside ve gazelleri ile tanınır. Şiirlerinde Ahmed Paşa ile Necatî'nin etkileri görülür. Bazı şiirleri Fuzûlî'nin sanılmıştır.

Prof. Dr. Abdülkadir Karahan'ın yayını: Figanî ve Divançesi (1966).