Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Feridun Bey

Feridun Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Feridun Bey Yazıcıya Gönder
(? - 16 Mart 1583): Münşî, şair. Sokullu Mehmed Paşa'nın divan kâtibi oldu (1553). Nahçıvan seferine katıldı (1554). 1570'te reisülküttab, 1573'te nişancı oldu. III. Murad devrinde azledilerek (1576) Semendire sancak beyliğine gönderildi. Bir süre Köstendil'de bulundu (1580). 1581'de tekrar nişancılığa getirildi. İstanbul'da öldü.

Feridun Ahmed Bey Münşeat-ı Selâtin adlı eseriyle tanınır. Devlet yazışmaları ve belgeleri ihtiva eden eserini 1575'te III. Murad'a sunmuştur. Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan bu eserde 600 belge yer alır. Münşeat iki defa basıldı (1848- 1849, 1857-1858).

Diğer eserleri: Miftahü'l-Cenne (Ahlakî risale, Münşeat'ın başında basıldı). Nüzhetü'l-Esrâr fi Feth-i Kal'ât-ı Zigetvar. Divan'ı olduğu belirtilmekle beraber ele geçmemiştir.