Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fehîm-İ Kadîm

Fehîm-İ Kadîm


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Fehîm-İ Kadîm Yazıcıya Gönder
(1627 - 1647): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa'dır. Uncuzâde diye anılır. Babası Mısırlıdır. Diğer Fehîm mahlâslı şairlerden ayırmak için "Fehîm-i Kadîm" denmiştir. Evliya Çelebi'nin yakın arkadaşı idi. 1644'te Mısır valisi Eyüb Paşa'nın kâtibi olarak Mısır'a gitti. Kudüs, Mekke ve Medine' de bulundu. İstanbul'a dönerken yolda vebaya yakalandı. Ilgın-Konya yakınlarında vefat etti.

Genç yaşta ölen Fehîm-i Kadîm az sayıda şiir bırakmıştır. Küçük bir Divan'ı ve Divan'ının sonunda Şehrengiz'i vardır. Rûz-ı Şeb redifli na'tı ünlüdür; İzzet Molla, Nazım, Şeyh Galib gibi şairler tarafından tanzîr edilmiştir.

Vasfi Mahir Kocatürk, Fehîm-i kadîm'i yeni bir zevk ve eda sahibi bir şair olarak görür; duygu derinliği ve renk zenginliğinin şiirinin temel vasfı olduğunu belirtir.

Divan'ını ve Şehrengiz'ini Sadettin Nüzhet Ergun yayınladı (1934). Tahir Üzgör yayını: Fehim-i Kadîm ve Divanı (1991). Bunlardan başka Tercüme-i Letâif-i Kümmelîn ve Durûb-ı Emsal-i Türkî adlı eserleri de vardır. Birincisinde, eskilerin söylediği saçma görünen ve fakat ibret verici lâtifler, ikincisinde ise atasözleri alfabetik olarak verilir. Her iki eserde müstehcen ifadeler de yer alır.