Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fatma Müjgân Cunbur

Fatma Müjgân Cunbur


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Fatma Müjgân Cunbur Yazıcıya Gönder
(1926- ): Yazar. İstanbul-Fatih'te doğdu. Ankara'da Dumlupınar ve İnönü ilkokullarında; İstanbul Karagümrük Ortaokulunda, Ankara II. Ortaokul'unda, Ankara Kız Lisesinde okudu. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi (1948). 'Gülşenî ve Mantıku't-Tayr' teziyle doktor unvanını aldı (1952). Millî Kütüphanede çalıştı. 1965'ten itibaren uzun süre kütüphanenin genel müdürlüğünü yürüttü. Bu arada DTCF Kütüphanecilik Bölümünde ders verdi.

İlk yazısı 'Üç Kırşehirli Dost' Kırşehir gazetesinde yayınlandı. Gazete ve dergilerde Türk kültürü, edebiyatı ve kütüphanecilik konulu makaleler yazdı. Müjde Nasiboğlu ve Salim Şehidoğlu imzalarını da kullanmıştır.

Eserleri: Türk Kadın Yazarlar Bibliyografyası (1955), Yunus Emre'de Namaz (1956), Fuzûlî Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (1956), Fuzûlî Divanı (Kenan Akyüz, Süheyl Beken ve Sedid Yüksel'le birlikte, 1956), Yunus Emre'nin Gönlü (1959), Başakların Sesi-Türk Halk Şairleri Hayat ve Eserleri (1966), Türk Kadınının Şiiri (Antoloji, Neriman Saryal'la birlikte, 1970; genişletilmiş bs., 2000), Karacaoğlan - Hayatı ve Şiirleri (1972), Ölümünün 20. Yılında Ord. Prof. Dr. Sadri Maksudî Arsal (1972), Farabî Bibliyografyası (İsmet Binark ve Nejat Sefercioğlu ile birlikte, 1973), Atatürk ve Millî Kültür (1973), Ali Kuşçu Bibliyografyası (1974), Millî Mücadelede Türk Kadını (İ. Enginün ve C. Özdemir ile, 1983), Ömer Seyfettin Bibliyografyası (1985), Ahmet Haşim Bibliyografyası (1987), Anadolu'nun Bütünleşmesinde Ahmed Yesevî'nin Yeri (1995), Türk Kadını İçin (1997), Yahya Kemal Bibliyografyası (1998).

Birçok kitabı sadeleştirmiş, kütüphane katalogları yayınlamıştır.