Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fasih Ahmed Dede

Fasih Ahmed Dede


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Fasih Ahmed Dede Yazıcıya Gönder
(? - 1699): Divan şairi. Dukakinzâdelerdendir. Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa'nın hazine kâtipliğini yaptı. Galata Dergâhı'nda Mevlevî Gavsî Dede'ye intisap etti. Kabri Galata Mevlevîhanesindedir.

Fasih Ahmed Dede, şairliği yanında hatta ve minyatürde usta idi.

Eserleri: Divan (Mustafa Çetin doktora tezi hazırladı: Fasih Ahmed Dede, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanının Tenkitli Metni, Konya 1991), Divançe (Farsça), Münazara-i Gül ü Mül (mensur), Münazara-i Şeb ü Rûz, Tenbakûnâme, Kalem Makalesi, Fasih Dede Mecmuası (İçinde Farsça Türkçe şiirler, fıkralar, hikâyeler, tarihler, hâl tercümeleri bulunuyor). Hüsrev ü Şirin, Mahmud u Ayaz, Behiştâbâd (Son üç eser henüz bulunamamıştır.)