Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Fahreddin Râzî

Fahreddin Râzî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Fahreddin Râzî Yazıcıya Gönder
Büyük müfessir, kelamcı, filozof ve usulcü Fahreddin Râzî'nin asıl ismi Muhammed b. Ömer'dir. 543-4/1148-9 yılında Rey şehrinde doğmuş, 606/1209 yılında Herat şehrinde dünyaya gözlerini yummuştur. Hemen bütün kaynaklar onun, Mürcie fırkalarından biri olan Kerramiye mensupları tarafından zehirlendiğini söyler.

Babası Ziyâuddin Ömer'den sonra Kemal es-Simnânî ve Mecdüddin el-Cîlî'nin yanında öğrenimine devam etmiş, bundan sonra da kendi kendine araştırma ve inceleme yoluyla çeşitli ilimleri öğrenme yoluna gitmiştir. Tahsilini tamamladıktan sonra yeni şeyler öğrenmek ve tartışmalar yapmak üzere seyahate çıkmış, Maveraünnehir ve Horasan bölgelerinde dolaşmıştır. Önde gelen bir Eş'arî kelamcısı ve Şafiî fakihi olan Fahreddin Râzî, Felsefi kelamın kurucusu sayılır.

Devrindeki hemen bütün ilimler hakkında eser vermiş olan Râzî'nin eserlerinin sayısının 200 kadar olduğu söylenmektedir. Eserlerini okuyanların, ondan öncekilerin eserlerini okumaktan, tefsirini okuyanların ise, diğer eserlerini okumaktan büyük oranda müstağni kalacakları kabul edilir.

Fahreddin Râzî kitapları