Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Erzurumlu Emrah

Erzurumlu Emrah


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Erzurumlu Emrah Yazıcıya Gönder
(? - 1860): Âşık. Erzurum'un Tambura köyünde doğdu. Erzurum' da medrese tahsili yaptığı, ömrünün önemli bir kısmını seyahatle geçirdiği, Sivas, Kastamonu, Sinop, Konya ve Niğde illerini dolaştığı, Niksar'da öldüğü söylenmektedir.

Emrah hem aruz, hem de hece ölçüsü ile şiirler yazdı. Âşıklar arasında Divan şiirini en iyi bilenlerdendir. Fuzulî, Bâkî ve Nedim'in etkisi altındadır. Divan şairlerini taklit yoluna gittiği için vezin ve dil yanlışlarına düştüğü olmuştur.

Erzurumlu Emrah el yazması divanı bulunan ender halk şairlerindendir. Emrah hakkında Eflatun Cem Güney, A. Talât Onay, F. Köprülü, Vehbi Cem Aşkun, Cahit Öztelli araştırmalar yapmışlardır. Karşılaştırmalı transkripsiyonlu Emrah Divanı'nın Metin Karadağ yayınladı (1992).