Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmed Sinan Çelebi Bîhiştî

Ahmed Sinan Çelebi Bîhiştî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmed Sinan Çelebi Bîhiştî Yazıcıya Gönder
İstanbul'da doğdu. II. Bayezid tarafından yetiştirildi. Sancak beyliğine tayin edildi. Sonra saraydan ayrılıp Herat'a kaçtı. Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî'nin sohbetlerinde bulundu. Hüseyin Baykara onu hediyelerle II. Bayezid'a göndererek affettirdi. Liva amiri yaptı.

Bîhiştî, Osmanlı şairleri arasında ilk hamse tertip eden şairdir. II. Bayezid ve Sultan Cem arasındaki taht kavgasını şiirlerinde anlatmıştır. II. Bayezid'a sunduğu Kerem redifli şiiri ile tanınır.

Eserleri: Hamse (Vamık u Azra, Yusuf ü Züleyha, Hüsn ü Nigâr, Süheyl ü Nevbahar, Leylâ vü Mecnûn. Bunlardan yalnız Leylâ vü Mecnûn elimizdedir.), Vekayinâme-i Bîhiştî (Tarih-i Sultan Cem diye de bilinir.)