Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8883
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ahmed Dede Neşâtî

Ahmed Dede Neşâtî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ahmed Dede Neşâtî Yazıcıya Gönder
Edirne'de doğdu. 1670'de Edirne Muradiye Mevlevîhanesine şeyh oldu. Edirne'de öldü.

Neşâtî Dede, Mevlevîler arasında keramet sahibi olarak bilinir. Hakkında menkabeler anlatılmıştır.

Neşâtî, Sebk-i Hindî'yi Türkçede en iyi temsil eden şairdir. En basit duygu, düşünce veya hayâli bile en güzel kelimelerle, sanatlı bir tarzda anlatır. Şu beyti çok ünlüdür:

Etdik o kadar ref'-i ta'ayyün ki Neşâtî

Âyîne-i pür-tâb-ı mücellâda nihânız

Eserleri: Divan (Seçmeler, Sadettin Nüzhet Ergun, 1933; Mahmut Kaplan, 1996), Hılye-i Enbiya (Şeyh Vasfi yayınladı, 1894, İbrahim Şener yayımı: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, I, İzmir 1983), Şehrengiz, Şerh-i Müşkilât-ı Urfî, Kavaid-i Deriye.

İsmail Ünver, hayatı ve eserleri üzerine Neşâtî'yi yayınladı (1986).