Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Enderunlu Vâsıf

Enderunlu Vâsıf


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Enderunlu Vâsıf Yazıcıya Gönder
(? - 1824): Divan şairi. İstanbul'da doğdu. Asıl adı Osman Vâsıf'tır. Enderun Saray Mektebinde yetiştiği için Enderunlu diye anılagelmiştir. III. Selim'e yedi kaside sundu. Sarayda 1815'te peşkir ve anahtar ağalığına, 1817'de kiler kethüdalığına yükseldi. II. Mahmud'un huzurunda kendisine hil'at giydirildi. Bu padişah için de dört kaside ve altmış kadar tarih manzumesi yazdı. Sarayda otuz yıldan fazla hizmet verdikten sonra kendi isteği ile Bolayır'da Şehzâde Süleyman Vakfının mütevelliliğine tayin edildi. Sonra İstanbul'a döndü. İstanbul'da öldü. Kabri Karacaahmet'tedir.

Vâsıf, Divan Edebiyatının hemen her nazım şeklinden örnekler vermiştir. En çok şarkı nazım şeklini kullanmıştır. Aruzun pek az kullanılan kalıplarını başarıyla deneyen bir şair olan Vâsıf'ın şiirlerinde mahallî renklere önem veren Nedim ve Enderunlu Fazıl'ın etkisi görülür. Şiirinde mazmunlara fazla yer vermediği gibi, tasavvufa da fazla ilgi göstermemiştir. Vâsıf'ın edep dışı şiirleri de vardır.

Vâsıf'ın tek eseri Divan'ıdır. Divan üzerine Rahşan Gürel çalıştı: Enderunlu Vâsıf Divanı (1999). Halûk İpekten, Enderunlu Vâsıf kitabını yayınladı (1989).