Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Elvan Çelebi

Elvan Çelebi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Elvan Çelebi Yazıcıya Gönder
(? - 1359?): Şair. Kırşehir'de doğdu. Ünlü mutasavvıf Âşık Paşa'nın oğludur. Büyük dedesi ise Babaîler İsyanı'nın başı Baba İlyas-ı Horasanî'dir. Elvan Çelebi, ömrünü, 1326'dan sonra geldiği Çorum-Mecitözü arasında kendi adıyla anılan köyde yaptırdığı zaviyesinde geçirdi.

Elvan Çelebi, ünlü bir sûfîdir. Şiirleri olduğuna dair bilgiler çok az kaynakta geçer. Câmiü'n-Nezâir'de birkaç şiiri yer alır. Elvan Çelebi'nin zamanımıza ulaşan eseri aile tarihi diyebileceğimiz manzum Menakıbü'l-Kudsiyye'sidir. Bu eseri İsmail E. Erünsal ve Ahmet Yaşar Ocak yayınladılar (1984). Bu yayının tenkidi: Prof. Dr. Mertol Tulum, Tarihî Metin Çalışmalarında Bir Usul-Menâkıbu'l-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme (2000).