Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Agâh Efendi

Agâh Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Agâh Efendi Yazıcıya Gönder
1832 yılında İstanbul'da doğdu. Tıbbiye öğrenimini yarım bıraktı. Babıâli Tercüme Odasına girdi. Paris Elçiliği kâtipliğine gönderildi. Burada 1852'den 1854'e kadar kaldı. İstanbul Karantina İdaresinde kısa süre çalıştıktan sonra Rumeli Ordusu Başmüfettişliğinde görevlendirildi (Temmuz 1855). Tercüme Odasındaki işine tekrar döndü. Burada İbrahim Şinasi ile tanıştı. Şinasi ile birlikte Tercüman-ı Ahval'i çıkardı (21 Ekim 1860). Devlet memurluğunu da bırakmamıştı. 1861'de, Posta Nâzırlığı sırasında ilk defa posta pulu kullanılmasını sağladı. Ziya Paşa ile arkadaşlığı sebebiyle memuriyetten uzaklaştırıldı (1867). Gazetesi 1866'da kapatıldı. O da Avrupa'ya kaçtı (31 Mart 1867). Âli Paşa'nın ölümü üzerine İstanbul'a döndü (1871). İzmir mutasarrıfı olduysa da, Abdülhamid tarafından Bursa ve Ankara'ya sürüldü. Affedilerek Rodos mutasarrıflığına gönderildi (1884). Midilli mutasarrıfı iken Atina büyük elçiliğine tayin edildi. 2 Ocak 1886 yılında Atina'da öldü. Bir yıl sonra kemikleri İstanbul'a getirildi.

Servet İskit'in araştırması: Hususî İlk Türkçe Gazetemiz: Tercüman-ı Ahvâl ve Âgah Efendi (1937).