Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8872
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Edirneli Nazmî

Edirneli Nazmî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Edirneli Nazmî Yazıcıya Gönder
(?- 1555?): Şair. Edirne'de doğdu. Asıl adı Mehmed'dir. Yeniçeri olarak Yavuz Sultan Selim'in İran (1514) ve Mısır (1516) seferlerine katıldığı, Kanunî Sultan Süleyman devrinde de bir süre ahkâm kâtibi ve silâhtarlar bölümbaşısı olduğu bilinmektedir.

"Türkî-i basit" denilen sade Türkçeyle şiir yazmıştır. Nazmî'nin şiirleri Türkçenin tarihi bakımından önem taşır. Nazmî asıl Mecmaü'n- Nezâir (Nezîreler Mecmuası) adlı antolojisi ile tanınmıştır. Antolojisinde kendisinin 203, başka şairlerin 243 şiiri yer alır. (Bu eseri üzerine M. Fatih Köksal doktora çalışması yapmıştır: Edirneli Nazmî: Mecma'ü'n-Nezâ'ir-İnceleme Metin Sözlük, 1996). Divan'ını Fuat Köprülü yayınladı: Millî Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türkî-i Basit (1928). Son zamanlarda bulunan bir eseri Pend-i Attar'dır. Feridüddin Attar'ın Pendnâme'sinde genişletilerek yapılan bir tercümedir; 3000 beyitten fazladır.