Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Edhem Pertev Paşa

Edhem Pertev Paşa


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Edhem Pertev Paşa Yazıcıya Gönder
(1824 - 6 Ocak 1873): Şair. Erzurum'da doğdu. Özel tahsil gördü. Abdullah Efendi'nin ve Halil Rıfat Paşa'nın maiyetinde çeşitli memuriyetlerde dolaştı. İzmir'de iken Fransızca, Kamil Paşa'nın maiyetinde Berlin'de iken Almanca öğrendi. İstanbul'da Pasaport Odasında müdürlük, Yanya, Siroz, Drama'da kaymakamlık yaptı. 1871'de serasker müsteşarı, 1872'de Kastamonu valisi oldu. Kastamonu'da öldü.

Edhem Pertev Paşa, bir hayli şiir yazmış, ancak dokuz şiiri zamanımıza ulaşmıştır.

Şiirleri: Tıfl-ı Nâim (Victor Hugo'dan tercüme, Hakayıku'l-Vekayi, 1 Kanunıevvel 1870), Beka-yı Ruh (Jean Baptiste Rousseau'dan, Felsefe-i Hayat başlığı ile de bilinir), Münacât (Voltaire'den), Zafer Destanı (Bir kısmı elimizde). Ayrıca 1 gazeli, 1 kasidesi, 1 şarkısı, 1 manzum mektubu bulunmaktadır. Mensur eserleri: Birçok tercümesi yanında Şinasi'ye verdiği cevap Av'ave (1865), masonluğu tanıtan Hâbname ve Laikası (1884), Komünizmden bahseden Kırmızı Bayrak (Hakayıku'l-Vekayi gazetesinde tefrika edildi, 1871) dikkate değerdir.