Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Ebülhayr Rumî

Ebülhayr Rumî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Ebülhayr Rumî Yazıcıya Gönder
(XV. yüzyıl): Saltuknâme'nin yazarı. Hayatı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Saltuknâme'nin sonunda verdiği bilgiye göre, Saltuknâme'nin yazılmasını kendisine Şehzade Cem Sultan buyurmuştur. Cem Sultan, Edirne'de Babadağ'da Sarı Saltuk'un kabrini ziyaret eder ve menkabelerini dinler. Cem Sultan bunların bir kitap hâline getirmesi için Ebülhayr Rumî'yi görevlendirir.

Ebülhayr Rumî, yedi yıl Anadolu ve Rumeli'yi dolaşmış, Sarı Saltuk'un menkabelerini dinleyerek eserini ortaya koymuştur. Kitabın tamamlanış tarihinin 1480 olduğuna dair bazı tespitler mevcuttur.

Sarı Saltık XIII. yüzyıl alperenlerindendir. Anadolu ve Rumeli'nin fethi sırasında kerametleriyle sağlığında şöhrete ulaşmış bir şahsiyettir.

Ebülhayr Rumî'nin Saltuknâme'sinin tenkitli metnini Şükrü Halûk Akalan (3 cilt, 1987-1990); tarihî, dinî ve efsanevî unsurlarını inceleyen çalışmayı da Kemal Yüce (1987) yayınladı.