Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Direktör Âli Bey

Direktör Âli Bey


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Direktör Âli Bey Yazıcıya Gönder
(1844 - 1899): Yazar. İstanbul'da doğdu. Özel hocalardan ders gördü. Fransızca öğrendi. Tercüme Odasında çalıştı. Sıhhiye Meclisi üyesi, Karantina başkâtibi (1873) oldu. Varna mutasarrıflığı, Düyûn-ı Umumiye müfettişliği, Trabzon valiliği (1890-1893) yaptı. İkinci defa Düyûn-ı Umumiyeye tayin edildi. Aynı idarenin direktörlüğüne getirildi (1894). Ölene kadar bu görevde kaldı. 'Direktör' adı buradan gelir.

Direktör Ali Bey Tanzimat devri tiyatro yazarlarının öncülerindendir. Eserlerinde mizah unsuru ağır basar. Teodor Kasap'ın çıkardığı Diyojen, Çıngıraklı Tatar, Hayal dergilerinde yazdı. Gedikpaşa Tiyatrosunda yazdığı ve çevirdiği oyunlar oynanırken, oyuncularla yakından ilgilendi, Güllü Agop'a diksiyon dersleri verdi.

Eserleri: Kokana Yatıyor Yahut Madam Uykuda (Bir perdelik komedi, 1870; yeni baskısı Doğan Aksan tarafından, 1961), Tosun Ağa (Molière'in Georges Dandin'inden adapte üç perdelik komedi, 1870; Güllü Agop tiyatrosunda Memiş Ağa adıyla oynadı), Ayyar Hamza (Molière'in Les Fourberies de Scapin'inden adapte, 1871. M. N. Özön yayınlandı, 1940), Misafiri İstiskal (Bir perdelik komedi, 1871), Geveze Berber (İki perdelik komedi, 1873), Gavo Minar ve Şürekası (Üç perdelik komedi, Edmont Gondinet'ten tercüme), Letafet (Opera komik, 1897; Baha Dürder yayınladı, 1961), Çıngırak (oyun), Evlenmek İster Bir Adam (Paul de Kock'tan tercüme roman, 1897), Lehçetü'l-Hakayık (Mizahî sözlük, İstanbul 1897; Mısır 1908; Necmettin Hacıeminoğlu yazarın Seyyareler (Kahire 1897) adlı mitolojik hikâyesiyle birlikte yayınladı, 1962), Seyahat Jurnali (İstanbul-Hindistan yolculuğu, 1897).