Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Dehhanî

Dehhanî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Dehhanî Yazıcıya Gönder
(XIII. yy.): Divan şairi. Hoca Dehhanî diye tanınır. Bir kasidesinde Horasan'dan geldiğini, tekrar Horasan'a dönmek istediğini bildirir. Hoca Dehhanî, şiirlerinde aşk, tabiat, şarap gibi temaları işlemiştir. Şöhreti XV. asra kadar devam etmiştir. Şairi ilim ve edebiyat dünyasına ilk defa Prof. Dr. M. Fuad Köprülü duyurmuştur (Hayat, S. 1, 1926). Köprülü Hoca dehhanî'yi 'lâdinî (din dışı) klasik şiirin başlangıcı' olararak gösterir.

Şairin bir kasidesi ile altı gazeli bilinmektedir. Bu şiirler Mecdut Mansuroğlu tarafından neşredildi: Anadolu Türkçesi, XIII. asır, Dehhânî ve Manzumeleri (1947). Ayrıca: Hikmet İlaydın, "Dehhânî'nin Şiirleri", Ömer Asım Aksoy Armağanı, 1978.