Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Çelebizâde Âsım Efendi

Çelebizâde Âsım Efendi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Çelebizâde Âsım Efendi Yazıcıya Gönder
(? - 1760): Şair, vak'anüvis. Küçükçelebizâde diye de bilinir. Müderrislik ve kadılık yaptı. 1723'te Damad İbrahim Paşa tarafından vak'anüvisliğe tayin edildi. 1748'de İstanbul kadılığına, 1759'da da Koca Ragıb Paşa'nın tavsiyesi ile şeyhülislâmlığa getirildi. İstanbul'da öldü. Mezarı Molla Güranî'nin yaptırdığı medresenin avlusundadır.

Âsım Efendi 1722-1729 yılları arasındaki olayları anlattığı Tarih'i ile tanınır. Şiirlerinde histen çok fikir hâkimdir. Divan'ı 1268'de taş baskısı ile yayınlanmıştır. Ayrıca Hoca Gıyaseddin Nakkaş'ın Acaibü'l-Letâif adlı Hıtay seyahatnâmesini de tercüme etmiştir (Bu eseri Ali Emirî yayınladı, 1915).