Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8884
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Adile Ayda

Adile Ayda


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Adile Ayda Yazıcıya Gönder
1913 yılında Kazan'da doğdu. Kazanlı ilim ve siyaset adamı Sadri Maksudî Arsal'ın kızıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni bitirdi. 1944'te İ.Ü. Edebiyat Fakültesi doçentliğine tayin edildi. 1958'de fakülteden ayrılarak Dışişleri Bakanlığına geçti. 1976'da kontenjan senatörlüğüne seçildi. 5 Ekim 1992 yılında Ankara'da öldü.

Cumhuriyet gazetesinde edebî tenkitler yazdı (1946- 1949). Edebî hatıra ve yazıları Hisar ve Türk Edebiyatı dergilerinde çıktı.

Eserleri: Le Drame intérieur de Mallerméé ou l'orgine des symboles mallerméns (1955), Bourgeais Gentilhomme' Komedisinin Yazılış Sebepleri Hakkında Yeni Bir İzah (1956), Yahya Kemal: Kendi Ağzından Fikirleri ve San'at Görüşleri (1962), Yahya Kemal'in Fikir ve Şiir Dünyası (İnceleme, 1979), Böyle İdiler Yaşarken (Hatıraları, 1984), Atsız'dan Adile Ayda'ya Mektuplar (1989), Sadri Maksudi Arsal (1991), Etrüskler Türk müydü? (İnceleme, 1992), Bir Demet Edebiyat (Hatıraları, 1998).