Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Cevrî İbrahim Çelebi

Cevrî İbrahim Çelebi


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Cevrî İbrahim Çelebi Yazıcıya Gönder
(? - 1654): Divan şairi. Medresede okudu. Divan-ı Hümayun kâtipliği yaptı. Tezkirelerde hayatı hakkında fazla bilgi yer almıyor. Devrinde hattatlığının şairliğinden önce geldiği belirtilir. İstanbul'da öldü.

Şiirlerinde sanata önem vermiştir. Aşk ve tasavvuf konularını işlemiştir. Sağlam bir dili vardır. Bakî'nin ve Nef'î'nin tesiri görülür.

Eserleri: Divan (Hüseyin Ayan yayınladı, 1981), Selimname, Hilye-i Çihâryâr-ı Güzîn, Melhame, Hall-i Hakikat, Aynü'l-Füyûz (Son iki eser birlikte basıldı, 1852), Nazm-ı Niyaz.