Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8873
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Celal Nuri İleri

Celal Nuri İleri


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Celal Nuri İleri Yazıcıya Gönder
(1882 - 2 Kasım 1936): Yazar, gazeteci. Gelibolu'da doğdu. İstanbul'da Galatasaray Lisesini ve Hukuk Mektebini bitirdi. 1924 Anayasasının raportörü idi. Milletvekilliğinde bulundu (1924-1934). İstanbul'da öldü.

Celâl Nuri, Âtî (1 Ocak 1918'den itibaren, sonra İleri) gazetesini, Edebiyat-ı Umumiye ve Yılmaz dergilerini çıkardı. Edebiyat, sosyoloji, hukuk, siyaset ve dinî konularda yazdı. Romanlar, hikâyeler ve gezi notları yayınladı. Eserlerinde Batılılaşmanın gereği üzerinde durur.

Eserleri: 1327 Senesinde Selanik'te Mü'akid İttihad ve Terakkî Kongresine Celâl Nuri Bey Tarafından Takdim Kılınan Muhtıradır (1911), Kendi Hukuk-ı Nazarımdan Hukuk-ı Düvel (1914), Tarih-i Tedenniyât-ı Osmaniye (1914), Mukadderât-ı Tarihiye (1914, Osmaniye-Mukadderât-ı Tarihiye adıyla tek cilt, 1915), Havâric-i Kanuniyemiz (1915), Şimal Hatıraları (Rusya seyahati, 1914), Kutup Musahabeleri (Kuzey Kutbu gezisi, 1915), İttihad-ı İslâm (1915), Kadınlarımız (1915), Hâtimü'l-Enbiya (1916), Tarih-i İstikbâl. Mesâil-i Fikriye (1915), Mesâil-i Siyasiye (1915), Mesâil-i İctimaiye (1916), İlel-i Ahlâkiyemiz (1916), Müslümanlara, Türklere Hakaret, Düşmanlara Riayet ve Muhabbet (1916), Perviz (Roman, 1916), Ölmeyen Masal (Roman, 1917), Harpten Sonra Türkleri Yükseltelim (1917), İştirak Etmediğimiz Harekât (1917), Türkçemiz (1917), Kara Tehlike (1918), Merhume (Roman, 1918), Âhir Zaman (Roman, 1919), Taç Giyen Millet (1923), Türk İnkılâbı (1926).

Celal Nuri İleri kitapları