Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Celâl Bey Celâlî

Celâl Bey Celâlî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Celâl Bey Celâlî Yazıcıya Gönder
(1517 - 1571): Şair. Manastır'da doğdu. Asıl adı Hüseyin'dir. Kanunî devrinde İstanbul'a geldi. Arapça, Farsça öğrendi. Kalenderîlerle birlikte gezdi. Arabistan, Şam ve Haleb'e gitti. II. Selim'den himaye gördü. Ancak batınîlerle dostluk kurması, içkinin haram olmadığına dair konuşması yüzünden saraydan uzaklaştırıldı. Manastır'a döndü ve orada öldü.

Âşıkane gazelleri ile ünlüdür. Zâtî ve Nev'î başta olmak üzere birçok şair ona nazîreler yazdı. Kaynaklarda Divan'ından başka Sâd ü Saîd, manzum Şerh-i Avâmil, Kavâid-i Arûz ve Hüsn-i Yusuf adlı eserlerinden bahsedilir. Bu eserlerden Hüsn-i Yusuf elimizdedir. Bunun yanında mecmualardaki şiirleri de bir divanı dolduracak kadar çoktur.