Toplam yaşam öyküsü sayısı: 8877
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Bursali Cinânî

Bursali Cinânî


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Yazarlar - Şairler

Bursali Cinânî Yazıcıya Gönder
(? - 1595): Şair. Bursa'da doğdu. Medresede okudu. Muallimzâde'nin Anadolu kazaskerliği sırasında yanında kâtip olarak bulundu. Kadılık ve müderrislik yaptı.

Türkçe, Arapça, Farsça şiirler ve nesirler yazdı. Hat sanatıyla uğraştı. Şiirlerinde mizahî hava görülür. Tahmislerinde başarılıdır.

Eserleri: Divan (Cihan Okuyucu doktora tezi olarak hazırladı, 1985, basımı: 1994), Riyazü'l-Cinân (Ahlâkî mesnevî, Mehmet Şarlı'nın doktora tezi, 1994), Cilâu'l-Kulûb (Mesnevî, Dr. Mustafa Özkan, 1990), Bedayiü'l-Âsâr (Mahallî hikâyeler, C. Okuyucu, "Mustafa Cinânî'nin Bedayiü'l-Âsâr'ı". İ.Ü. Tarih Enstitüsü Dergisi, C. XIII (1987), s. 351-385), Nazîre-i Usûl-i Yahya li-Cinânî (Dukakinzade Yahya Bey'in Usûlnâme adlı eserine nazîre).