Toplam yaşam öyküsü sayısı: 9147
Kullanıcı GirişiKategoriler
Yeni eklenenler
Popüler yaşam öyküleri

Ana sayfa - Abdurrahman Bin Muaviye

Abdurrahman Bin Muaviye


Share Paylaş


Tavsiye et


Meslek: Diğer

Abdurrahman Bin Muaviye Yazıcıya Gönder

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mısır âlimlerinin önde gelenlerindendir. Rebîülevvel 86'da (Mart 705), Evs Bin Abdullah Bin Atıyye'den sonra Mısır kadısı oldu. Aynı zamanda şurta teşkilâtının idaresiyle de görevlendirildi. Bu uygulama ondan sonra da devam ederek kadılık ile şurta teşkilâtı birlikte yönetildi. Abdurrahman yetim ve öksüzlerin mallarıyla bizzat ilgilenen ilk kadıdır. Her kabiledeki yetim ve öksüzlerin mallarını idare etmek üzere o kabilenin reisini görevlendirdi ve bu maksatla bir sicil defteri tutma mecburiyeti getirdi. Bu uygulama o tarihten itibaren kurumlaşarak devam etti. Kısa bir süre sonra kadılık görevini bıraktı; Ancak, 91 (709-10) yılında İskenderiye'de tekrar şurta teşkilâtının başına getirildi. Hadis rivayetinde sika kabul edilen Abdurrahman, Ebû Süfyân'ın Mısır valisi olan babasından, Abdullah Bin Ömer, Abdullah Bin Amr ve Ebû Basra el-Gıfâri gibi sahâbîlerden hadis rivayet etmiştir. Kendisinden de Vâhib Bin Abdullah, Ukbe Bin Müslim, Yezîd Bin Ebû Habîb, Hasan Bin Sevbân, Saîd Bin Râşid ve Süveyd Bin Kays gibi şahıslar rivayette bulunmuşlardır.